114. An-Naas


Dengan menyebut nama Allah Yang MahaPemurah lagi Maha Penyayang.

 

1.

Katakanlah: "Aku berlindung kepada Tuhan (yang memelihara dan menguasai) manusia.

2.

Raja manusia.

3.

Sembahan manusia.

4.

dari kejahatan (bisikan) setan yang biasa bersembunyi,

5.

yang membisikkan (kejahatan) ke dalam dada manusia.

6.

dari (golongan) jin dan manusia.