113.
Al-Falaq


Dengan menyebut nama Allah Yang MahaPemurah lagi Maha Penyayang.

 

1.

Katakanlah: "Aku berlindung kepada Tuhan YangMenguasai subuh,

2.

dari kejahatan makhluk-Nya,

3.

dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita,

4.

dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul,

5.

dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki".