Finnish version

Quran

Ylistys Jumalalle, maailmojen Valtiaalle.

1.

Al-Faatiha(Avauksen suura)

2.

Al-Bakaraa(Lehmän suura)

3.

Al-Imraan(Imranin perheen suura)

4.

An-Nisa(Naisten suura)

5.

Al-Maaidlä(Pöydan suura)

6.

Al-Anáam(Karjan suura)

7.

AL-Ažraaf(Rajamuurin suura)

8.

Al-Anfläl(Sotasaaliin suura)

9.

At-Taubaah(Katumuksen suura)

10.

Yúnu(Joonan suura)

11.

Huud (Huudinsuura)

12.

Yuusuf(Joosefin suura)

13.

Ar-raad(Ukonilman suura)

14.

Ibrahim(Aabrahamin suura)

15.

Al-hidzr(Kallion suura)

16.

An-nahl(Mehiläisten suura)

17.

Banii Israail(IsraelinLastensuura)

18.

Al-Kahf(Luolan suura)

19.

Mariam(Marian suura)

20.

Ta-Ha(Ta-Ha:n suura)

21.

Al-Anbijaa(Profeettojen suura)

22.

Al-Hadsh(Pyhiinvaelluksensuura)

23.

Al Mužminuun(Uskovaisten suura)

24.

An-Nuur(Valon suura)

25.

Al-Furkan(Ymmärryksen suura)

26.

Ash-Shuárâ(Ash-Shuárâ)

27.

An-Naml(Muurahaisen suura)

28.

Al-Kasas(Kertomuksen suura)

29.

Al-Ankabuut(Hämähäkin suura)

30.

Ar-ruum(Roomalaisten suura)

31.

Lukman(Lukmaanin suura)

32.

As-Sajda(Palvomisen suura)

33.

Al-Ahzaab(Liittoutuneidensuura)

34.

Saba (Sabansuura)

35.

Fatir (Luojansuura)

36.

Yaa-Siin (Jaasiin:n suura)

37.

As-Saaffaat(Rivistöjen suura)

38.

Saad (Saad:nsuura)

39.

Az-Zumar(Joukkojen suura)

40.

Ghaafir-Al-Mûžmin-(Uskovainen)

41.

Fussilat(Erottelemisen suura)

42.

Ash-Shuura(Neuvonpidon suura)

43.

Az-Zukhruf(Koreuden suura)

44.

Ad-Dukhân(Savun suura)

45.

Al-Jathiya(Polvistumisensuura)

46.

Al-Ahqaf(Hiekkakunnaiden suura)

47.

Muhammad(Muhammadin suura)

48.

Al-Fath(Voiton suura)

49.

Al-Hujuraat(Sisähuoneidensuura)

50.

Qaaf (Qaaf:nsuura)

51.

Adh-Dhariyat(Tuhlaajiensuura)

52.

At-Tuur(Vuoren suura)

53.

An-Najm(Tähden suura)

54.

AL-QAMAR(Kuun suura)

55.

Ar-Rahmân(Laupiaan Armahtajan suura)

56.

Al-Wakiah(Suuren Tapahtuman suura)

57.

Al-Hadîd(Raudan suura)

58.

Al-Mujadila(Oikeutta Etsivän suura)

59.

Al-Hashr(Maasta karkoituksen suura)

60.

Al-Mumtahana(Tutkinnan alaisen suura)

61.

As-Saff(Taistelurintaman suura)

62.

Al-Jumžah(Hartauskokouksen suura)

63.

Al-Munaafiqun(Tekopyhien suura)

64.

At-Taghâbun(Harhoista Havahtumisen suura)

65.

At-Talaak(Avioeron suura)

66.

At-Tahrim(Kiellon suura)

67.

Al-Mulk(Valtakunnan suura)

68.

Al-Kalam(Kynän suura)

69.

Al-Haakka(Varman Tuhon suura)

70.

Al-Maáridz(Nousevien Portaiden suura)

71.

Nuuh (Nooansuura)

72.

Al-Dzinn(Dzinnien suura)

73.

Al-Muzzammil(Vaippaansa Kääriytyneen suura)

74.

Al-Muddaththir (Viittaan Kiedotun suura)

75.

Al-Kiyama(Ylösnousemuksen suura)

76.

Al-Insan(Ihmisen suura)

77.

Al-Mursalaat(Edelläkävijöiden suura)

78.

An-Nabaa(Sanoman suura)

79.

An-Naziat(Jousten Jännittäjien suura)

80.

Abasa(Otsanrypistyksen suura)

81.

At-Takwir(Umpeenmnon suura)

82.

Al-Infitar(Repeytymisen suura)

83.

Al-Mutaffifin(Väärentekijöiden suura)

84.

Al-Inshikaak(Ratkeamisen suura)

85.

Al-Buruudz(Tähtitaivaan suura)

86.

At-Taarik(Aamutähden suura)

87.

Al-Ažlaa(Korkeimman suura)

88.

Al-Gaashiah(Musertavan Tapahtuman suura)

89.

Al-Fadzr(Päivänkoiton suura)

90.

Al-Balad(Kaupungin suura)

91.

Ash-Shams(Auringon suura)

92.

Al-Lail (Yönsuura)

93.

Ad-Duhaa(Varhaishetkien suura)

94.

Al-Inshirah(Avartamisen suura)

95.

At-Tin(Viikunapuun suura)

96.

Al-Alak(Hyytyneen Veren suura)

97.

Al-Kadr(Siunatun yön suura)

98.

Al-Baijinah(Selvän todistuksen suura)

99.

Az-Zalzala(Maanjäristyksen suura)

100.

Al-Adijat (Sotaratsun suura)

101.

Al-Karia (Vyöryvän Tuhon suura)

102.

At-Takathur (Rikkauksien Kartuttamisensuura)

103.

Al-Asr (Ajan suura)

104.

Al-Humazah (Parjaajan suura)

105.

Al-Fil (Norsun suura)

106.

Kuraish (Kureishien suura)

107.

Al-Maaun (Almujen suura)

108.

Al-Kauther (Hyvyyksien Runsauden suura)

109.

Al-Kafirun (Epäuskoisten suura)

110.

An-Nasr (Avun suura)

111.

Al-Masad (Liekkien Lietsojan suura)

112.

Al-Ikhlas (Ykseyden suura)

113.

Al-Falak (Päivänkoiton suura)

114.

An-Nas (Ihmisten suura)