Bulgarian version

Коран

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

1.

Откриване

2.

Кравата

3.

Родът на имран

4.

Жените

5.

Трапезата

6.

Добитъкът

7.

Стената

8.

Придобитотовъв война

9.

Покаянието

10.

Юнус

11.

Худ

12.

Юсуф

13.

Гърмът

14.

Ибрахим

15.

Ал-хиджр

16.

Пчелите

17.

Нощнотопътешествие

18.

Пещерата

19.

Мариам

20.

Та ха

21.

Пророците

22.

Поклонениетохадж

23.

Вярващите

24.

Светлината

25.

Разграничаването

26.

Поетите

27.

Мравките

28.

Разказът

29.

Паякът

30.

Ромеите

31.

Лукман

32.

Поклонът

33.

Съюзенитеплемена

34.

Саба

35.

Твореца

36.

Йа син

37.

Строените вредици

38.

Сад

39.

Тълпите

40.

Опрощаващия

41.

Разяснените

42.

Съвещаването

43.

Украсата

44.

Димът

45.

Коленопреклонната

46.

Пясъчнитехълмове

47.

Мухаммад

48.

Победата

49.

Стаите

50.

Каф

51.

Отвяващите

52.

Планината

53.

Звездата

54.

Луната

55.

Всемилостивия

56.

Събитието

57.

Желязото

58.

Спорът

59.

Изселването

60.

Изпитваната

61.

Редицата

62.

Петъкът

63.

Лицемерите

64.

Разкриванетона заблудата

65.

Разводът

66.

Възбраната

67.

Владението

68.

Калемът

69.

Неизбежното

70.

Небеснитестъпала

71.

Нух

72.

Джиновете

73.

Загръщащиятсе

74.

Обвиващият се

75.

Възкресението

76.

Човекът

77.

Изпращаните

78.

Вестта

79.

Изтръгващите

80.

Той сенамръщи

81.

Обвиването

82.

Разкъсването

83.

Ощетяващите

84.

Разцепването

85.

Съзвездията

86.

Вечерницата

87.

Всевишния

88.

Всепокриващият ден

89.

Зората

90.

Градът

91.

Слънцето

92.

Нощта

93.

Утрото

94.

Разтварянето

95.

Смоковницата

96.

Съсирекът

97.

Могъществото

98.

Ясният знак

99.

Земетръсът

100.

Препускащите

101.

Бедствието

102.

Преумножаването

103.

Следобедът

104.

Клеветникът

105.

Слонът

106.

Курайш

107.

Услугите

108.

Ал-каусар

109.

Неверниците

110.

Подкрепата

111.

Сплетените влакна

112.

Пречистването

113.

Разсъмването

114.

Хората